Hva jobber du med og hva er det beste med å jobbe i Haver?

Jeg jobber mye med prosedyre, særlig innenfor entreprise og fast eiendom. Jeg har ved flere anledninger prosedert saker som gjelder veiretter og grensetvister, samt mangelssaker. 

Det beste med å jobbe i Haver er å kunne hjelpe klienter til å være med å utvikle og bygge noe som bidrar til utviklingen i byen eller samfunnet. Skal det bygges et nytt boligfelt, kan det være nødvendig å bistå i grunnerverv, altså kjøp av areal fra grunneiere. Av den grunn kjenner jeg meg kanskje mest igjen som utbyggeradvokat.

Hvilke erfaringer har du fått siden du startet?

I løpet av halvannet år har jeg fått gjort utrolig mye. Jeg har fått vært mye i retten og i forliksrådet. Ellers har jeg skrevet mye brev og holdt kurs blant annet i grunnerverv.

Jeg har vært flere ganger i jordskifteretten, som jeg mener er et veldig godt sted å starte. I jordskifteretten er det imøtekommende dommere, og advokatene på motpartens side er som oftest veldig hyggelige. 

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?

Jeg må begynne dagen med kaffe, og gjerne over litt drøs ved kaffeautomaten. Ellers går dagen i mye møter, telefoner med klienter og motparter. Så blir det en del skriving i forbindelse med prosess. Jeg er nok en type person som heller tar opp telefonen fremfor å skrive e-poster, slik at man får forklart ting ordentlig og unngår misforståelser.

Ellers prioriterer jeg alltid lunsj. Den sosiale biten er veldig viktig, og bidrar til å styrke det gode samholdet vi har her på jobb.

Hvordan føler du at du har brukt utdanningen din i jobben, og hva er de største forskjellene i jobbhverdagen/studenthverdagen?

Det nyttigste jeg lærte under utdanningen er juridisk metode og det å få et generelt overblikk over rettsområdene.

Til forskjell fra studenthverdagen – hvor man får servert et fiks-ferdig faktum – må man i arbeidslivet finne ut av faktum selv. Dette er oftest mer krevende enn selve jussen. Jussen er likevel helt elementær for å ha de riktige perspektivene, eksempelvis på en befaring i en veitvist. En annen ting som skiller seg fra studenthverdagen, er at man som advokat kun representerer den ene siden av saken og ikke begge.  

Har du tips til studenter som ønsker å jobbe som advokatfullmektig?

Først og fremst: Ha det gøy, og kos deg med jussen.

Ellers: Engasjer deg og vær aktiv i foreningene på studiet. Slik får du øvd deg på sosiale ferdigheter, som kommer veldig godt med senere. Det å være advokat handler vel så mye om å kunne kommunisere med andre i ulike settinger; som klientmøter, forhandlingsmøter og i domstolene. Det å øve på disse elementene mener jeg er vel så viktig som å sitte på lesesalen.

Har du tips til helt ferske advokatfullmektiger?

Dersom jeg skulle ha startet helt på nytt, hadde jeg sagt til meg selv: Bruk tid, ikke stress. Gi deg selv tid til å gjøre oppgaver ordentlig, heller enn å tro at det handler om å fullføre fortest mulig for å få en ny oppgave. Du må gi deg seg tid til å bli bedre, og da trives du nok best i rollen. Tiden hvor man har dårlig tid, kommer tidsnok. 

Hva gjør du på fritiden?

På fritiden er jeg glad i å være ute og bruke kroppen. Jeg går en del på fuglejakt og liker å hogge ved. Dette er ting jeg gjør for å koble av, som bryter litt av med jobb. Ellers har jeg tidligere vært aktiv som håndballdommer. Nå bruker jeg litt tid på å lære opp nye håndballdommere.