Hva skrev du masteroppgave om?

Tema for masteroppgaven min var hvilke skranker som begrenser kommunens adgang til å gi rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10. Bakgrunnen var at Høyesterett avsa en dom i mai 2021 om temaet. Ettersom det enda ikke er skrevet så mye om dommen i teorien, var det en fin anledning til å vurdere dommens rekkevidde og hvor stor betydningen den har for tolkningen av § 12-7 nr. 10. Det er viktig for både kommune og utbygger at reglene om hvor mye utbygger kan pålegges å gjennomføre, er så klare som mulig.

Hva har vært det kjekkeste med å skrive masteroppgave?

Jeg synes det har vært veldig fint å få muligheten til å fordype meg i én problemstilling. I starten opplevde jeg at jeg famlet en del i blinde. Det var først da jeg begynte å få mer forståelse for helheten og sammenhengen med for eksempel alminnelig forvaltningsrett, det ble morsomt å skrive. Selv om det virker overveldende i starten, merker man jo at man har en bagasje etter 4 år med jusstudier.

Hva har vært det mest utfordrende med å skrive masteroppgave?

Det mest utfordrende har nok vært å arbeide så lenge med samme tema og i et ukjent format. Selv om man får veiledning, må man finne ut av det aller meste på egen hånd – og det kan jo være litt vanskelig. Jeg må vel også innrømme at har oppdaget at «skippertak»-metoden kanskje fungerer bedre på enkeltemner, enn på masteroppgaven.

Hvordan har det vært å skrive masteroppgave hos Haver?

Jeg vil anbefale alle å søke skriveplass hos Haver! Underveis i skriveprosessen har jeg vært så heldig at jeg har kunnet lufte ideer og problemstillinger med dyktige kolleger. For meg som har skrevet om planrett, har det å få innsikt i hvordan ting fungerer i praksis vært veldig nyttig. I tillegg til det faglige er det utrolig fint å få råd og motiverende ord fra fullmektiger som nettopp har vært gjennom det samme selv. Med skriveplass hos Haver blir man også inkludert i masse sosialt – som kan være godt når man skal tenke på noe annet enn masteroppgaven.

Har du noen tips til andre som skal skrive masteroppgave?

Selv om jeg sikkert ikke ville fulgt rådet om jeg skulle skrevet masteroppgaven på nytt, er det lurt å komme i gang tidlig og ikke utsette skrivingen til siste liten.

Hvordan ser det neste året ditt ut?

Inntil nylig var planen min å reise på utveksling til Aberdeen våren 2022, for så å starte som advokatfullmektig i Haver fra august. Selv om jeg hadde gledet meg veldig til det, har planene endret seg. For noen uker siden takket jeg ja til stilling som justispolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, med tiltredelse 3. januar 2022. Jobben går ut på å bistå Høyres stortingsrepresentanter i justiskomiteen med å utforme og få gjennomslag for politikk. For en som har drevet med politikk helt siden ungdomsskolen, var dette en mulighet det var umulig å si nei til. Planen på lang sikt er imidlertid å ta advokatbevillingen, så Haver har ikke sett det siste av meg.


Vi i Haver skulle veldig gjerne ønske at Daniel begynte hos oss allerede august 2022 – samtidig som vi er veldig glade på Daniel sin vegne! Vi ønsker Daniel masse lykke til med sin nye jobb som justispolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, og gleder oss masse til han kommer tilbake igjen!