Retten til å elske den man vil, er en grunnleggende menneskerettighet.

Dette er det viktig for Haver å støtte opp om, både som arbeidsgiver og som en ansvarlig samfunnsaktør.

Som firma ønsker Haver å skape en arbeidskultur og et miljø der ansatte kan være seg selv på jobb. Samtidig jobber vi for å bidra til et samfunn der alle kan leve fritt og åpent, uten frykt for diskriminering eller trakassering.

Heldigvis lever vi i en tid hvor mangfold og likestilling på arbeidsplassen langt på vei betraktes som en styrke, og for stadig flere også som en forutsetning for å kunne levere best mulige tjenester og produkter til samfunnet.

Likevel viser undersøkelser at det fremdeles er mange lesbiske og homofile som kvier seg for å være åpne for ledere, kollegaer og klienter. Nærmere en tredjedel av ansatte med LHB-identitet rapporterer at de har opplevd en generell negativ holdning på arbeidsplassen mot personer fordi de er lesbiske, homofile eller bifile. Selv om det ble det innført vern mot diskriminering i arbeidslivet for lesbiske, homofile og bifile i 1998 og for transpersoner i 2014, har vi en vei å gå for å skape et bedre og mer inkluderende arbeidsliv for alle.

Ansatte i Haver skal føle seg trygge og verdsatt for den de er, uavhengig av deres kjønn, bakgrunn, alder, livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller -uttrykk. Vi jobber for å skape en inkluderende arbeidsplass hvor ansatte kan trives og utvikle seg, både profesjonelt og personlig.

Derfor er det viktig for oss å bidra aktivt til en arbeidskultur som fremmer likestilling og mangfold.

Samtidig ønsker vi å fremme disse verdiene i samfunnet vi er en del av. Som en ansvarlig tjenestetilbyder for næringslivet og offentlig sektor mener vi at det er riktig og viktig å være med på å feire samhold, likeverd og inkludering i samfunnet. Åpenhet og synliggjøring avdekker fordommer, og skaper mer toleranse. Vi markerer Pride for å bidra til å endre holdninger og for å feire kjærligheten sammen med bransjekolleger, næringslivet og samfunnet for øvrig.

Trivsel, trygghet og stolthet er viktige verdier for oss i Haver.

Vi vet at våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs.


Hva er Pride?

Pride er en samlebetegnelse på verdensomspennende arrangementer og markeringer som handler om å feire mangfoldet og øke bevisstheten omkring LHBTQ-saker. Det handler om at seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet eller -uttrykk ikke skal ha innvirkning på hvilke rettigheter og plikter man har som menneske.