This is my archive

Innleide arbeidstakere har krav på resultatbasert bonus

Den 2. november 2020 avsa Høyesterett dom (HR-2020-2109-A) med viktige avklaringer om lønnsbegrepet og likebehandlingsprinsippet for innleide arbeidstakere. Read More

Lavere terskel ved endringsoppsigelse?

Høyesterett behandlet nylig en sak om gyldigheten av en endringsoppsigelse. Read More

Definisjonen av fast ansettelse: Betydningen for bemanningsforetak

Den 1. januar 2019 ble det innført flere endringer i arbeidsmiljøloven. Read More