Tone Kennedy

Økonomileder

Tone Kennedy er utdannet statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører med erfaring innen revisjon og økonomi/regnskap.

Tone Kennedy er utdannet statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører med erfaring innen revisjon og økonomi/regnskap.