Ingunn Olsen Bryne

Sekretær

Ingunn Olsen Bryne jobber som sekretær med hovedvekt på bobehandling ved insolvenssaker (konkursbo), herunder lønnsgarantiordningen samt ved felleseie- og dødsboskifte m.m.
Hun bistår også i forbindelse med eiendomstransaksjoner og oppgjør.

Ingunn Olsen Bryne jobber som sekretær med hovedvekt på bobehandling ved insolvenssaker (konkursbo), herunder lønnsgarantiordningen samt ved felleseie- og dødsboskifte m.m.
Hun bistår også i forbindelse med eiendomstransaksjoner og oppgjør.