CORPORATE

SERVICE OVERVIEW

Haver har lang erfaring med og driver utstrakt rådgivning til næringslivet i alle selskapsrettslige forhold. Vi har erfaring fra alle selskapsformer som benyttes etter norsk rett. Våre advokater bistår jevnlig i forbindelse med transaksjoner, herunder oppkjøp og virksomhetsoverdragelser. Vi bistår i alle ledd av transaksjonene fra forhandlingsfasen og frem til gjennomføring.

KONTAKTPERSONER

Finn Eide

Finn Eide

Advokat/Partner