Oppfølging ved arbeidstakers sykefravær

PROJECT OVERVIEW

Onsdag den 8. mai kl. 9-11.30 inviterer Haver Advokatfirma AS til tverrfaglig kurs om oppfølging av arbeidstakers sykefravær. Kurset holdes med vår samarbeidspartner Handlingsmot, som arbeider med rådgivning innen HR, stressmestring, strategiarbeid og ledertrening. Sammen skal vi gjennomgå de rettslige aspektene ved oppfølging av sykefravær og fokusere nærmere på hva arbeidsgiver bør være oppmerksom på fra et HR-perspektiv.

Vi gjennomgår blant annet:
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved sykefravær
  • Betydningen av den nye IA-avtalen
  • Hvor langt går arbeidsgivers tilretteleggingsplikt?
  • Når begynner og slutter verneperioden for sykemeldte?
  • Når kan arbeidstaker sies opp pga. høyt eller hyppig sykefravær?
  • Råd til praktisk oppfølging av «de vanskelige» sykemeldingssakene
  • Hva er fallgruvene for arbeidsgiver?

Det vil også være tid til spørsmål fra salen. Registreringen åpner kl. 08.30 og det vil bli servert frokost. Kurset er gratis.

Foredragsholdere er Mira Tengesdal Torstenbø, Eli Sandanger og Silje Støldal. Torstenbø har lang erfaring med arbeidsrett, både som advokat og fra domstolen. Sandanger har nylig begynt i Haver og har over 12 års erfaring med arbeidsrett fra Equinor. Støldal har i 10 år arbeidet med HR og ledelse innen oljeservicebransjen, og driver nå sitt eget firma innen organisasjonsutvikling.

Sted:
Haver sitt kontor på Forus
Kanalsletta 4, 4033 Stavanger

Tid:
Onsdag 8. mai 2019
kl. 09.00 – 11.30

Påmelding:
E-post til n.modalslid@haver.no innen 6. mai 2019