Om Haver

OM Haver advokatfirma

Haver tilbyr forretningsjuridiske tjenester til næringsliv, kommuner, offentlige etater og privatpersoner. Vi har vært i drift siden 1908, og er i dag et av Stavangers største advokatfirma med lokal forankring. Firmaet har p.t. 34 medarbeidere, hvorav 29 advokater og advokatfullmektiger. Med ni medarbeidere på Bryne er vi den største tilbyder av forretningsjuridiske tjenester på Jæren. Vi har kontorer i Stavanger og på Bryne, men påtar oss oppdrag fra hele landet. Firmaet er med i Advocatia, Norwegian Law Alliance, som er et landsdekkende samarbeid mellom åtte selvstendige advokatfirma med totalt ca 150 advokater.

Lokalt eierskap gir oss lokal kunnskap og innsikt i regionens næringsliv og offentlige forvaltning. Firmaets over hundreårige tradisjon har gitt oss betydelig tillit både i og utenfor domstolene. Dette gir fordeler både i forhold til vår evne og mulighet til å løse våre oppdrag, og dermed for deg som kunde.

Standard oppdragvilkår for Haver Advokatfirma AS finner du her.

Vi ansetter jevnlig dyktige kandidater, både nyutdannede og mer erfarne. Vi tilbyr også trainee-opphold og skriveplass for studenter.

Informasjon om hvordan Haver behandler dine personopplysninger finner du her.

Advocatia er et samarbeid mellom advokatfirmaer over store deler av Norge. Gjennom Advocatia kan vi i Haver dermed tilby våre klienter noe så sjeldent som landsdekkende lokal tilknytning.

Her finner du informasjon om våre forskjellige kontorer.

lurer du på noe? ta kontakt med oss