OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG KONKURRANSERETT

SERVICE OVERVIEW

Konkurransereglene og reglene om offentlige anskaffelser, samt andre EU/EØS-regler har i dag stor betydning for norske selskap. Dette er regler som i all hovedsak utvikles sentralt i EU og deretter inkorporeres i Norge, som norsk rett.

Vi bistår med rådgivning om disse reglene i transaksjoner, tvister og i prosesser overfor myndighetene og på vegne av det offentlige.

KONTAKTPERSONER

Linda Egeland

Linda Egeland

Advokat