LANDBRUK

SERVICE OVERVIEW

Haver har gjennom en årrekke vært den mest sentrale juridiske rådgiver for landbruksnæringen i vår region. Våre advokater har bred erfaring og inngående kjennskap til landbruksnæringen, og bistår både gårdbrukere, næringsmiddelindustrien, landbrukssamvirker og -organisasjoner, samt matvarehandelsbedrifter.

Vi har omfattende erfaring knyttet til generasjonsskifter i landbruket, odelsrett, grunnerverv, ekspropriasjonssaker, skjønn, jordskifte og enkelttvister for landbruksklienter.

KONTAKTPERSONER

Sindre Oftedal

Sindre Oftedal

Advokat/Partner