FAST EIENDOM

SERVICE OVERVIEW

Haver har lang erfaring som juridisk rådgiver for en rekke av de største aktører innen eiendomsbransjen i regionen. Vi bistår private grunneiere, eiendomsselskaper, eiendomsutviklere, finansieringsforetak, eiendomsforvaltere og meglere, samt statlige og kommunale virksomheter innenfor hele eiendomsspekteret.

Vi bistår jevnlig med juridisk bistand innenfor områdene; ekspropriasjons- og skjønnsrett, plan- og bygningssaker, samt utbyggingsprosjekter.

KONTAKTPERSONER

Sindre Oftedal

Sindre Oftedal

Advokat/Partner
Elisabeth Nygård

Elisabeth Nygård

Advokat/Partner