ENTREPRISERETT

SERVICE OVERVIEW

Haver bistår en lang rekke av regionens største entreprenører, byggherrer og konsulenter i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter. Vi er blant distriktets mest brukte advokatfirma i tvistesaker mellom entreprenør og byggherre. Vi arbeider jevnlig med alle typer entreprisekontrakter, både i nærings- og forbrukerforhold.

Vi yter bistand i alle faser av et byggeprosjekt, det være seg organisering av entrepriser, utforming/vurdering av entreprisekontrakter, kontraktsforhandlinger, kontraktsoppfølgning, og håndtering av tvister om sluttoppgjør. I tillegg gir vi bedriftsinterne kurs i entrepriserett, blant annet om kontraktsstandarder (NS) og lovgivning på området.

KONTAKTPERSONER

Johan Helgø

Johan Helgø

Advokat/Partner
Bjarne Bekkeheien

Bjarne Bekkeheien

Advokat/Partner