BOBEHANDLING

SERVICE OVERVIEW

Haver har lang erfaring innen insolvens og restrukturering, og våre advokater oppnevnes ofte som bostyrere i konkursbo av tingrettene.

Vi bistår involverte parter som ledelse, aksjonærer, kreditorer og ansatte i forbindelse med insolvens og økonomiske problemer i virksomheter.

Våre advokater bistår også ved arveplanlegging og generasjonsskifte i familiebedrifter. Vi benyttes også ofte som bostyrere ved offentlig skifte av dødsbo for tingrettene, og yter bistand ved privat skifte av dødsbo.

KONTAKTPERSONER

Kjersti Lunde

Kjersti Lunde

Advokat/Partner
Magnus Jonsbråten

Magnus Jonsbråten

Advokat/Partner