BANK OG FINANS

SERVICE OVERVIEW

Haver har betydelig erfaring med bistand til bank- og finansinstitusjoner. Vår rådgivning dekker alle hovedområdene knyttet til finansiering og verdipapirhandel.

KONTAKTPERSONER

Finn Eide

Finn Eide

Advokat/Partner