ARBEIDSRETT

SERVICE OVERVIEW

Haver yter jevnlig arbeidsrettslig bistand til private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere. Vår rådgivning knytter seg til alle faser av ansettelsesforholdet, fra ansettelse til opphør. Vi bistår også i forbindelse med omorganiseringer og nedbemanninger.

Vi holder også kurs/seminar innen aktuelle arbeidsrettslige emner.

KONTAKTPERSONER

Kjersti Lunde

Kjersti Lunde

Advokat/Partner