Services

What We Do?

Haver besitter topp kompetanse innen personskadeerstatning både nasjonalt og internasjonalt. Vi bistår innenfor alle ansvarsområder; trafikk-, fritid-, pasient-, yrke-, voldsskader m.fl. og prosederer jevnlig saker for alle domstoler.
View Details
Haver driver utstrakt rådgivning til næringslivet i selskapsrettslige forhold. Vi har de siste årene i økende omfang bistått både kjøpere og selgere i forbindelse med forhandling og gjennomføring av transaksjoner ved virksomhetssalg.
View Details
Haver provides regular labor law assistance to both employers and employees. Our advice relates to all stages of the employment relationship, from appointment to termination. We also assist in reorganization and reorganization.
View Details

Fast, efficient, clean and respectful. Plus they over estimated the time it would take so we ended up under the estimate.

Sherene Jensen LA / Orange County California 10/10 rating