This is my archive

Straffedømt nabo? Høy terskel for opplysningsplikt ved salg av eiendom – HR-2022-1322

Høyesterett har den 30. juni avgjort at selgeren – som solgte huset sitt til en barnefamilie i 2019 – ikke hadde opplysningsplikt om at nærmeste nabo for bare noen måneder siden var blitt dømt for alvorlige seksuallovbrudd mot barn. Read More

Linda Egeland har fått møterett for Høyesterett

I forrige uke prosederte advokat og partner Linda Egeland sin andre prøvesak for Høyesterett, som gjaldt det prinsipielle spørsmålet om hvorvidt selger av boligeiendom måtte opplyse til kjøper at naboen nylig var dømt for overgrep. Saken ble prosedert bare seks uker etter hennes første prøvesak – Amerikasaken – som også… Read More