This is my archive

Privat konsum i selskap

En tikkende skattebombe for de som finansierer bolig, fritidsbolig, båt, helikopter eller fly gjennom selskap Read More

Skattedirektoratet gjør retrett (prinsipputtalelse avgitt 28. mars 2022)

Den 1. januar 2022 ga Skattedirektoratet en prinsipputtalelse som langt på vei slo bena under den aksjeincentivmodell som ble etablert da Høyesterett godkjente den såkalte Kruse-Smith modellen (Rt. 2000 s. 758). Uttalelsen har vært omstridt, og den 28. mars 2022 «kryper Skattedirektoratet til korset». Read More