This is my archive

Skattedirektoratet gjør retrett (prinsipputtalelse avgitt 28. mars 2022)

Den 1. januar 2022 ga Skattedirektoratet en prinsipputtalelse som langt på vei slo bena under den aksjeincentivmodell som ble etablert da Høyesterett godkjente den såkalte Kruse-Smith modellen (Rt. 2000 s. 758). Uttalelsen har vært omstridt, og den 28. mars 2022 «kryper Skattedirektoratet til korset». Read More

Haver bistod Velde Asfalt med oppkjøp av asfaltvirksomhet

Velde Asfalt AS har inngått avtale om kjøp av Skanska Industrial Solutions AS sine asfaltfabrikker i Oslo og Halden, samt alt av utstyr tilknyttet den mobile utleggingsvirksomheten. Read More