This is my archive

Avlysning av anbudskonkurranse – Adgang til å bygge på etterfølgende begrunnelse?

Høyesterett skal nå avklare om det i vurderingen av «saklig grunn» i anskaffelsesforskriften § 25-4 er adgang til å bygge på etterfølgende begrunnelse for avlysning. Oppdragsgiver, som var to kommuner, avlyste en anbudskonkurranse etter tildeling av kontrakt på grunn av uklarheter i konkurransegrunnlaget om konkurranseform. Selskapet som ikke ble tildelt… Read More