This is my archive

Haver Advokatfirma AS prosederer Amerikasaken for Høyesterett

I 2012 ble et nyfødt barn ved fødsel påført en svært alvorlig personskade ved Haukeland sykehus. Hun vil være avhengig av hjelp og assistanse til alle dagliglivets oppgaver resten av livet. Kort tid etter fødselen flyttet hun med sine foreldre tilbake til USA, der far og mor bodde før de… Read More

Publisering av vitenskapelig artikkel

I den nyeste utgaven av Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett har advokatfullmektig Estrid Nærland fått publisert en spennende og dagsaktuell artikkel om retten til erstatning for utgifter til behandling som ikke tilbys av det offentlige helsevesenet. Read More