This is my archive

Samarbeidsavtale med Site 4016 signert

Vi ser frem til samarbeidet, og til å komme så tett på bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen som det er mulig å komme.  Read More

Kravet til kontrollerbar regning i bustadoppføringslova

Nye avklaringer fra Høyesterett i HR-2022-1980-A De fleste boligprodusenter er kjent med at forbrukeren iht. bustadoppføringslova § 48 kan kreve kontrollerbar regning fra entreprenøren. Men hva kreves for at regningen er tilstrekkelig kontrollerbar? Og hva er konsekvensene av at kontrollerbar regning ikke foreligger? Dette har Høyesterett nå tatt stilling til… Read More

Avlysning av anbudskonkurranse – Adgang til å bygge på etterfølgende begrunnelse?

Høyesterett skal nå avklare om det i vurderingen av «saklig grunn» i anskaffelsesforskriften § 25-4 er adgang til å bygge på etterfølgende begrunnelse for avlysning. Oppdragsgiver, som var to kommuner, avlyste en anbudskonkurranse etter tildeling av kontrakt på grunn av uklarheter i konkurransegrunnlaget om konkurranseform. Selskapet som ikke ble tildelt… Read More

Krigen i Ukraina – hvilke konsekvenser får krigen for entreprisekontrakter og hvordan bør disse håndteres?

Krigen i Ukraina har i løpet av kort tid medført konsekvenser for bygg- og anleggsbransjen. Blant annet har krigen ført til mangel på råvarer og materialer, noe som har resultert i manglende eller forsinket leveranse av materialer og prisøkning. I mange prosjekter har dette aktualisert spørsmål om entreprenøren kan kreve fristforlengelse og vederlagsjustering. Read More