This is my archive

Avlysning av anbudskonkurranse – Adgang til å bygge på etterfølgende begrunnelse?

Høyesterett skal nå avklare om det i vurderingen av «saklig grunn» i anskaffelsesforskriften § 25-4 er adgang til å bygge på etterfølgende begrunnelse for avlysning. Oppdragsgiver, som var to kommuner, avlyste en anbudskonkurranse etter tildeling av kontrakt på grunn av uklarheter i konkurransegrunnlaget om konkurranseform. Selskapet som ikke ble tildelt… Read More

Krigen i Ukraina – hvilke konsekvenser får krigen for entreprisekontrakter og hvordan bør disse håndteres?

Krigen i Ukraina har i løpet av kort tid medført konsekvenser for bygg- og anleggsbransjen. Blant annet har krigen ført til mangel på råvarer og materialer, noe som har resultert i manglende eller forsinket leveranse av materialer og prisøkning. I mange prosjekter har dette aktualisert spørsmål om entreprenøren kan kreve fristforlengelse og vederlagsjustering. Read More