This is my archive

Krigen i Ukraina – hvilke konsekvenser får krigen for entreprisekontrakter og hvordan bør disse håndteres?

Krigen i Ukraina har i løpet av kort tid medført konsekvenser for bygg- og anleggsbransjen. Blant annet har krigen ført til mangel på råvarer og materialer, noe som har resultert i manglende eller forsinket leveranse av materialer og prisøkning. I mange prosjekter har dette aktualisert spørsmål om entreprenøren kan kreve fristforlengelse og vederlagsjustering. Read More