This is my archive

Samarbeidsavtale med Site 4016 signert

Vi ser frem til samarbeidet, og til å komme så tett på bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen som det er mulig å komme.  Read More

Kombinerte eierseksjonssameier

Det kan bli mange konflikter for eierseksjoner som inneholder både bolig og næringsseksjoner. I denne artikkelen gjennomgås en del hensyn som en utbygger bør være obs på når man etablerer et kombinert sameie. Read More

Nytt fra Høyesterett: Hvor mye ville man betalt for arealer man uansett har bruksrett til?

Den 8. desember 2022 avsa Høyesterett en kjennelse (HR-2022-2357-A) om hvordan begrepet «salgsverdi» som grunnlag for beregning av dokumentavgift i tinglysingsloven § 7 skal forstås. Arealet som dokumentavgiften skulle beregnes for var utearealene mellom og rundt boligsameiene som var etablert i forbindelse med utbyggingen av et boligområde, altså et restareal. Read More

Den 8. desember 2022 avsa Høyesterett en kjennelse (HR-2022-2357-A) om hvordan begrepet «salgsverdi» som grunnlag…Les mer

Nytt fra Høyesterett: Hvor mye ville man betalt for arealer man uansett har bruksrett til?

Eiendom

Kravet til kontrollerbar regning i bustadoppføringslova

Nye avklaringer fra Høyesterett i HR-2022-1980-A De fleste boligprodusenter er kjent med at forbrukeren iht. bustadoppføringslova § 48 kan kreve kontrollerbar regning fra entreprenøren. Men hva kreves for at regningen er tilstrekkelig kontrollerbar? Og hva er konsekvensene av at kontrollerbar regning ikke foreligger? Dette har Høyesterett nå tatt stilling til… Read More

Straffedømt nabo? Høy terskel for opplysningsplikt ved salg av eiendom – HR-2022-1322

Høyesterett har den 30. juni avgjort at selgeren – som solgte huset sitt til en barnefamilie i 2019 – ikke hadde opplysningsplikt om at nærmeste nabo for bare noen måneder siden var blitt dømt for alvorlige seksuallovbrudd mot barn. Read More

Nytt i avhendingsloven

Ved årsskiftet har det skjedd en rekke viktige lovendringer i avhendingsloven som er av betydning både for kjøper og selger av bolig. Samtidig med lovendringen har det blitt innført en ny forskrift som oppstiller minstekrav til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Read More

Avgjørelse av viktig kompetansespørsmål

Den 7. mai 2020 tok Høyesterett stilling til spørsmålet om hvilken kompetanse jordskiftelagdommere har til å overprøve skjønn avgjort av tingretten. Read More