This is my archive

Nytt i avhendingsloven

Ved årsskiftet har det skjedd en rekke viktige lovendringer i avhendingsloven som er av betydning både for kjøper og selger av bolig. Samtidig med lovendringen har det blitt innført en ny forskrift som oppstiller minstekrav til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Read More

Avgjørelse av viktig kompetansespørsmål

Den 7. mai 2020 tok Høyesterett stilling til spørsmålet om hvilken kompetanse jordskiftelagdommere har til å overprøve skjønn avgjort av tingretten. Read More