This is my archive

Avgjørelse av viktig kompetansespørsmål

Den 7. mai 2020 tok Høyesterett stilling til spørsmålet om hvilken kompetanse jordskiftelagdommere har til å overprøve skjønn avgjort av tingretten. Read More