This is my archive

English news story

News story test Read More

Kan arbeidsgiver kartlegge hvilke arbeidstakere som er vaksinert?

Den 25. September 2021 klokken 16.00 var gjenåpningen av landet et faktum. Endelig skulle det norske samfunnet og ikke minst arbeidslivet over til en normal hverdag etter 561 dager med nedstengninger og restriksjoner. Selv om hverdagen, og arbeidslivet nå normaliseres for de fleste, har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet understreket at pandemien ikke er over. Folk vil fremdeles bli syke og de norske myndigheter anbefaler derfor at alle vaksinerer seg. Read More

Innleide arbeidstakere har krav på resultatbasert bonus

Den 2. november 2020 avsa Høyesterett dom (HR-2020-2109-A) med viktige avklaringer om lønnsbegrepet og likebehandlingsprinsippet for innleide arbeidstakere. Read More

Lavere terskel ved endringsoppsigelse?

Høyesterett behandlet nylig en sak om gyldigheten av en endringsoppsigelse. Read More

Definisjonen av fast ansettelse: Betydningen for bemanningsforetak

Den 1. januar 2019 ble det innført flere endringer i arbeidsmiljøloven. Read More