Tor Haver

Tor Haver

Mobil:+47 916 63 254

ERFARING

BANK OG FINANS | BOBEHANDLING 

Tor Haver bistår hovedsakelig virksomheter og kommuner med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Han arbeider med generasjonsskifte i bedrifter og bistår private parter i arve- og skifteoppgjør. Han er også mye benyttet som mekler i tvistesaker.

UTDANNING:
Cand.jur. 1975, Universitetet i Bergen

PRAKSIS:

1978 –
1976 – 1977
1975 – 1976

Partner i Haver
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Karl Wyller og Arne Pedersen jr. (nå Haver Advokatfirma Ans)
Dommerfullmektig/kst. byfogd ved Stavanger byfogdembete

VERV:
Diverse styreverv

1978 –
1976 – 19771975 
– 1976

Partner i Haver
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Karl Wyller og Arne Pedersen jr. (nå Haver Advokatfirma Ans)
Dommerfullmektig/kst. byfogd ved Stavanger byfogdembete

VERV:
Diverse styreverv