Eiendom,

Tvisteløsning/prosedyre

Sindre Bjørheim

Advokat

Sindre Bjørheim arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på fast eiendom, herunder særlig skjønns- og ekspropriasjonsrett, entrepriserett samt tvisteløsning.

Sindre Bjørheim arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på fast eiendom, herunder særlig skjønns- og ekspropriasjonsrett, entrepriserett samt tvisteløsning.

Utdanning

Master i rettsvitenskap, 2018, Universitetet i Bergen
Bachelor i rettsvitenskap, 2016, Universitetet i Stavanger

Praksis

2022 –              Advokat i Haver Advokatfirma AS
2020 – 2022  Advokatfullmektig i Haver Advokatfirma AS
2018 – 2020 Juridisk rådgiver Statens vegvesen

UTVALGTE VERV:
2015                Frivillig rettshjelper hos Gatejuristen i Stavanger
2016 – 2018 Medlem av klagenemden til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
2017 – 2018 Medlem av Det nasjonale fakultetsrådet for juridiske fag
2015 – 2016 Medlem av Utdanningsutvalget ved Universitet i Stavanger (UiS)
2015 – 2016 Leder av Kontrollkomiteen til StOr
2010 – 2014 Styremedlem Viking Håndballklubb