Sindre Bjørheim

Sindre Bjørheim

Advokatfullmektig
Mobil:+47 97 60 87 44

ERFARING

FAST EIENDOM | TVISTELØSNING/PROSEDYRE

Sindre Bjørheim arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på fast eiendom, skjønns- og ekspropriasjonsrett samt tvisteløsning.

UTDANNING:
Master i rettsvitenskap, 2018, Universitetet i Bergen
Bachelor i rettsvitenskap, 2016, Universitetet i Stavanger

PRAKSIS:
2020 – 
2018 – 2020
2017
2016


Advokatfullmektig i Haver Advokatfirma AS
Juridisk rådgiver Statens vegvesen
Trainee, Haver Advokatfirma AS, Stavanger 
Traniee, Advokatfirmaet EY AS, Stavanger

 

PRAKSIS:
2020 – 


2018 – 2020

2017


2016


Advokatfullmektig i Haver Advokatfirma AS
Juridisk rådgiver Statens vegvesen
Trainee, Haver Advokatfirma AS, Stavanger 
Traniee, Advokatfirmaet EY AS, Stavanger