Silje Madeleine Aalberg

Advokatfullmektig

Silje Madeleine arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder.

Silje Madeleine arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder.

Utdanning

Master i rettsvitenskap, 2021, Universitetet i Bergen
Bachelor i rettsvitenskap, 2018, Universitetet i Stavanger

Praksis

2021 –                Advokatfullmektig i Haver
2017 – 2018    Studentrepresentant, Klagenemda ved UiS