Silje Karine Nordtveit

Silje Karine Nordtveit

Advokat, ph.d (permisjon)
Mobil:+47 472 53 166

ERFARING

TVISTELØSNING/PROSEDYRE | BANK OG FINANS

Nordtveit har en ph.d.-grad fra Universitetet i Bergen. I avhandlingen «En formuerettslig analyse av fordringens stiftelsestidspunkt» behandles flere grunnleggende spørsmål innen insolvensrett, panterett og alminnelig obligasjonsrett, og Nordtveit har dermed god kunnskap om disse rettsområdene. Avhandlingen er utgitt som bok med tittelen «Når oppstår en fordring?».

I tillegg til avhandlingen har Nordtveit publisert en artikkel i Lov og Rett 2013 nr. 1, med tittelen «Rettsvalget ved rettighetskollisjoner knyttet til enkle pengekrav». Hun har undervist på masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, i fagene Tingsrett, Pengekravsrett, Allmenn formuerett, Rettergang og Strafferett.

Nordtveit arbeider primært med tvisteløsning og prosedyre. Hun har også erfaring som rådgiver for norske og utenlandske banker og andre finansinstitusjoner, blant annet i forbindelse med utarbeidelse og håndtering av låneavtaler og etablering av sikkerhetsretter mv. Hun har også erfaring med regulatoriske spørsmål knyttet til finansieringsvirksomhet.

UTDANNING:
Master i rettsvitenskap 2007, Universitetet i Bergen
Ph.d. 2016, Universitetet i Bergen

PRAKSIS:

2016 –
2011 – 2016
2010 – 2011
2009
2007 – 2008
2006
2005

Advokat i Haver
Ph.d.-stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Dommerfullmektig i Bergen tingrett
Advokatfullmektig i DLA Piper, Oslo
Advokatfullmektig i Arntzen de Besche, Oslo
Trainee i diverse advokatfirma i Oslo
Vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 

2016 –
2011 – 2016


2010 – 2011

2009

2007 – 2008

2006

2005

Advokat i Haver
Ph.d.-stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Dommerfullmektig i Bergen tingrett
Advokatfullmektig i DLA Piper, Oslo
Advokatfullmektig i Arntzen de Besche, Oslo
Trainee i diverse advokatfirma i Oslo
Vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen