Mira Tengesdal Torstenbø

Mira Tengesdal Torstenbø

Advokat (Permisjon)
Mobil:+47 988 24 665

ERFARING

ARBEIDSRETT 

Mira Tengesdal Torstenbø bistår hovedsakelig virksomheter med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Hun jobber med arbeidsrettslige problemstillinger, og har erfaring med å bistå både norske og utenlandske arbeidsgivere. I tillegg jobber Torstenbø med spørsmål knyttet til fast eiendom.

Torstenbø har både studert og arbeidet i utlandet, og har skrevet flere artikler om EU-rettslige problemstillinger. Hun har i flere år vært tilknyttet det juridiske tidsskriftet Jussens Venner, først som redaktør og deretter som medlem av redaksjonsrådet.

UTDANNING:
Master i rettsvitenskap, 2009, Universitetet i Bergen
Valgfag i EU-rett, obligasjonsrett og forvaltningsrett, 2007, University of Kent, England

PRAKSIS:

2018 –
2012 –
2015 – 2018
2009 – 2015
2007 – 2009
2008
2008
2005 – 2006

Advokat i Haver
Sensor ved Det juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
Dommerfullmektig i Stavanger tingrett
Advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma
Redaktør i Jussens Venner
Trainee ved Den norske ambassaden, Seoul
Trainee i Advokatfirmaet Schjødt, Brussel
Gruppeleder ved Det juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

VERV:
2009 – 2011 Medlem av redaksjonsrådet, Jussens Venner

 

2018 –
2012 –


2015 – 2018

2009 – 2015

2007 – 2009
2008

2008

2005 – 2006

Advokat i Haver
Sensor ved Det juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
Dommerfullmektig i Stavanger tingrett
Advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma
Redaktør i Jussens Venner
Trainee ved Den norske ambassaden, Seoul
Trainee i Advokatfirmaet Schjødt, Brussel
Gruppeleder ved Det juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

VERV:
2009 – 2011 Medlem av redaksjonsrådet, Jussens Venner