Eiendom,

Fusjoner og oppkjøp

Maren Eide Søberg

Advokat (permisjon)

Maren arbeider med forretningsjuridisk rådgivning, med vekt på transaksjoner av selskaper og fast eiendom (kjøp, salg, leie og oppgjør), selskapsrett og kontraktsrett. I forbindelse med transaksjoner omfatter rådgivningen alle faser, herunder due diligence, utforming av kjøpsavtaler, avtaler mellom eierne (aksjonæravtaler) og bistand knyttet til gjennomføring av oppgjør. Innen fast eiendom bistår hun blant annet i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Hun arbeider også med flere tilgrensende problemstillinger knyttet til fast eiendom og selskaper, herunder konsesjoner.

Maren arbeider med forretningsjuridisk rådgivning, med vekt på transaksjoner av selskaper og fast eiendom (kjøp, salg, leie og oppgjør), selskapsrett og kontraktsrett. I forbindelse med transaksjoner omfatter rådgivningen alle faser, herunder due diligence, utforming av kjøpsavtaler, avtaler mellom eierne (aksjonæravtaler) og bistand knyttet til gjennomføring av oppgjør. Innen fast eiendom bistår hun blant annet i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Hun arbeider også med flere tilgrensende problemstillinger knyttet til fast eiendom og selskaper, herunder konsesjoner.

Utdanning

Mastergrad i rettsvitenskap 2014, Universitetet i Bergen
Utveksling høstsemester 2013, University of Western Ontario, Canada

Praksis

2017 –               Advokat i Haver
2014 – 2017    Advokatfullmektig i Haver