Karianne Settem Nilsen

Karianne Settem Nilsen

Advokatassistent DNA

ERFARING

Karianne Settem Nilsen jobber som sekretær med varierte oppgaver i forbindelse med bobehandling ved insolvenssaker (konkursbo), og bistår spesielt som saksbehandler med lønnsgarantiarbeid.
Hun har også ansvar for IT, i tillegg til generelle administrative oppgaver ved kontoret.