Henning Rosenlund Wahlen

Henning Rosenlund Wahlen

Advokat
Mobil:+47 410 47 581
Arbeidssted:Stavanger

ERFARING

OLJE SERVICE | OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG KONKURRANSERETT | ENTREPRISERETT

Henning Rosenlund Wahlen bistår en rekke bedrifter med forretningsjuridisk rådgivning, med vekt på selskap i oljeservicebransjen. Hans rådgivning er særlig fokusert på kontraktsrett, arbeidsrett, konkurranserett og tvisteløsning. Han har de siste årene vært involvert i flere større retts- og voldgiftssaker.

UTDANNING:
Master i rettsvitenskap 2007, Universitetet i Bergen
Master of Laws 2007, London School of Economics & Political Science

PRAKSIS:
2015 –               Advokat i Haver
2015 –               Associate General Counsel for Emerson/Roxar
2012 – 2014     Senior Legal Consultant (Head of Legal) for Roxar
2010 – 2012     Dommerfullmektig i Stavanger tingrett
2007 – 2010     Advokatfullmektig i Thommesen, Oslo