Endre Skjørestad

Endre Skjørestad

Mobil:+47 911 16 128

ERFARING

FAST EIENDOM | LANDBRUK

Endre Skjørestad arbeider hovedsakelig med skjønns- og ekspropriasjonsrett, samt rettsforhold forøvrig knyttet til fast eiendom. Han har videre en del rådgivning for næringsdrivende, særlig innenfor landbruket. Arbeider også med odelsrett samt avtaler vedrørende utbygging av småkraftverk og vassdragsrett.

UTDANNING:
Cand.jur. 1978, Universitetet i Bergen

PRAKSIS:

1997 – 2000
1985 –
1983 – 1985
1982 – 1983
1979 – 1981

Statssekretær i Finansdepartementet
Partner i Haver
Advokat i Advokatfirmaet Wyller, Pedersen og Haver
Dommerfullmektig / konstituert sorenskriver ved Ryfylke sorenskriverembete
Advokatfullmektig hos advokat Johan Haga, Sandnes

VERV:
Styreleder i Sandnes Eiendomsselskap KF, 2016 – . Styreleder i Jærmuseet, 2017 – . Styreleder i Finanstilsynet 2010 – 2018. Styreleder i Statens Finansfond 2009–2010. Styremedlem i Gassnova SF 2007–. Styreleder i NOFIMA AS 2006–2010. Leder i Karanteneutvalget 2005– . Styreleder i Flytoget 2003–2013. Styreleder i Sandnes Boligbyggelag 2002–2010. Styremedlem i banksikringsfondet 2001–2003. Nestleder i styret for Norges Kommunalbank 1992–1997. Varaordfører i Sandnes 1994–1995. Medlem av Sandnes bystyre og formannskap 1984–1995.

1997 – 2000

1985 –
1983 – 1985

1982 – 1983


1979 – 1981

Statssekretær i Finansdepartementet
Partner i Haver
Advokat i Advokatfirmaet Wyller, Pedersen og Haver
Dommerfullmektig / konstituert sorenskriver ved Ryfylke sorenskriverembete
Advokatfullmektig hos advokat Johan Haga, Sandnes

VERV:
Styreleder i Sandnes Eiendomsselskap KF, 2016 – . Styreleder i Jærmuseet, 2017 – . Styreleder i Finanstilsynet 2010 – 2018. Styreleder i Statens Finansfond 2009–2010. Styremedlem i Gassnova SF 2007–. Styreleder i NOFIMA AS 2006–2010. Leder i Karanteneutvalget 2005– . Styreleder i Flytoget 2003–2013. Styreleder i Sandnes Boligbyggelag 2002–2010. Styremedlem i banksikringsfondet 2001–2003. Nestleder i styret for Norges Kommunalbank 1992–1997. Varaordfører i Sandnes 1994–1995. Medlem av Sandnes bystyre og formannskap 1984–1995.